NewCompliance Cockpit⁺
Het revolutionaire, real-time informatiesysteem voor kritieke zorgafdelingen, dat de patiëntveiligheid en productiviteit verbetert door bewustwording en sturing van gedrag en proces.
Disposable Po Systeem
Hét alternatief voor de bedpanspoeler. Naast een verhoogde infectiepreventie is het tijd- en kostenbeparend en milieuvriendelijk.