1-800-987-654 admin@totalwptheme.com
Icon Audit

Hoe presteert uw OK?

Operatiekamers worden gezien als de “financiële motors” van het ziekenhuis en zijn daarmee organisatorisch van vitaal belang. Echter, daar staat tegenover dat risico-technisch, veruit de meeste ziekenhuisinfecties, postoperatieve wondinfecties zijn. Dit maakt dat de operatiekamer een dynamische omgeving is waar veel gebeurt, zowel in positieve als in negatieve zin.  De vraag ‘Hoe presteert uw OK?’ is daarmee een zeer relevante. Waar tien jaar geleden de menselijke fout nog de grootste invloed had op patiënt veiligheid, dient voor verdere verbetering tegenwoordig vooral de aandacht uit te gaan naar de juiste integratie van nieuwe technologieën en OK-protocollen, alswel het meten en integraal bespreken van de resultaten daarvan (Sevdalis et al., 2012).

Maar hoe meet u de prestaties van een afdeling? Welke parameters zijn zowel indicatief als beïnvloedbaar en ook nog eens beschikbaar? Hoe vindt u de juiste balans tussen veiligheid- en efficiëntie-indicatoren? In de huidige tijd van personeelskrapte zijn dit moeilijke vragen – wie heeft er tijd om hierover na te denken, laat staan de resulterende parameters ook echt te meten? Aan de andere kant, een efficiënte OK kan met minder personeel toe.

Na jaren meegeholpen te hebben aan de verbetering van patiënt veiligheid en efficiëntie in OK’s, hebben wij onze kennis en ervaring samengevat in een model van vijf verbeter categorieën. Het benchmarken en integreren van nationale Best Practices in elk van deze categorieën, zorgt in onze mening voor het hoogste rendement en maken de OK-performance van elk ziekenhuis inzichtelijk:

  1. Omgevingsparameters

Is inzichtelijk in welk percentage van de dagelijkse casussen de luchtkwaliteit geheel binnen alle aanvaardbare grenzen valt? Weet u in hoeveel operaties per week, de temperatuur of luchtdruk op de OK eigenlijk niet aanvaardbaar zijn?

  1. Patiëntveiligheid Score

Weten de OK-teams aan het eind van elke casus of zij volgens protocol hebben gewerkt? Is er een objectieve norm waarlangs gemeten en verbeterd kan worden? Wordt deze objectieve team performance regelmatig bekeken en besproken met de teams? Is er inzicht in welke protocollen steeds onder gemiddeld scoren?

  1. Wisseltijden

De gemiddelde wisseltijd is hoogstwaarschijnlijk bekend. Maar zijn ook de gemiddelde wisseltijden per verrichting of per specialist bekend? En de verdeling van de onderliggende componenten van een OK wissel? Waar zitten de afwijkingen in positieve en negatieve zin? En wat zijn de oorzaken van deze afwijkingen?

  1. Benuttings- & Bezettingsgraden

Is er realtime inzicht in de benutting en bezetting van OK’s en eventuele vaste patronen van een bepaalde verrichting of specialist? Verstoort spoed of oncologie vaak uw planning of komt dit door andere oorzaken? Welke obstakels zijn er om de invloedsfactoren tijdig te herkennen, om te kunnen verbeteren? Met objectieve, realtime visualisatie van de relevante parameters worden vele kansen op verbetering veelal direct inzichtelijk.

  1. Overwerk

Heeft u voldoende zicht op welke casussen er in de Avond, Nacht of Weekenddienst uitgevoerd worden? Zijn dit spoedpatiënten of verschoven geplande patiënten uit de bloktijden? Zijn dit geoorloofde afwijkingen die bewust zijn gemaakt of zijn er andere oorzaken?

Door het meten en real-time inzichtelijk maken van alle relevante condities, maakt het OK Performance Model van NewCompliance geheel inzichtelijk in welke gebieden, en wanneer, uw OK-afdeling verder kan verbeteren.

Zou u ook graag eens met een van onze klinische consultants door het model heen lopen voor uw afdeling? We vergelijken dan uw waarden met literatuur en onze benchmarks en bespreken welke ruimte voor verbeteringen we mogelijk achtten. Vraag gerust een afspraak aan. We helpen u graag!

Sevdalis, N., Hull, L., Birnbach D.J. (2012). Improving patient safety in the operating theatre and perioperative care: obstacles, interventions, and priorities for accelerating progress.